Vozni park

Sa porastom zahteva tržišta koje opslužujemo, radimo na konstantnom proširenju našeg voznog parka. Trenutno posedujemo 2 kamiona putara i 1 pick up, koji su dovoljni za prevoz naše mehanizacije, kao i naših zaposlenih.